Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.
Mục tiêu TP HCM có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM
"TPHCM khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để DN yên tâm hoạt động"
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Chuyên mục: Văn bản luật
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Luật số 45/2005/QH11 của Quốc hội : LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU   QUỐC HỘI __________ Luật số: 45/2005/QH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________   LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Chuyên mục: Văn bản luật
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Luật số 80/2006/QH11 của Quốc hội : LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 80/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ

Mẫu giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

Chuyên mục: Văn bản luật
Mẫu giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng

Mẫu giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng:   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   GIẤY NHƯỢNG BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG   Họ và tên người nhượng bán, cho, tặng:…………………………………………………………… Họ tên đồng chủ sở hữu ( nếu có ):…………………………………………………………………..

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT   QUỐC HỘI _________________ Luật số: 27/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT   Căn cứ Hiến

Luật Thương Mại

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật Thương Mại

QUỐC HỘI Số: 36/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT Thương mại ______ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết

Luật giao dịch điện tử

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật giao dịch điện tử

Luật số 51/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Giao dịch điện tử QUỐC HỘI  __________ Số: 51/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2005   LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Căn cứ vào Hiến pháp nước

Luật xuất bản

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật xuất bản

QUỐC HỘI Luật số  30 /2004/QH11       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004) LUẬT XUẤT

Luật dạy nghề

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật dạy nghề

Luật số 76/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Dạy nghề LUẬT DẠY NGHỀ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết

Luật đấu thầu

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật đấu thầu

Luật số 61/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Đấu thầu QUỐC HỘI ___________ Số: 61/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2005   LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội

Luật sở hữu trí tuệ

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật sở hữu trí tuệ

QUỐC HỘI Số: 50/2005/QH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà Nội , Ngày 29 tháng 11 năm 2005 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã

Luật thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật thuế giá trị gia tăng

Rất nhiều người thắc mắc thuế giá trị gia tăng tính như thế nào? đóng bao nhiêu? đóng khi nào? Chúng tôi xin trích dẫn văn bản Luật thuế giá trị gia tăng đầy đủ nhất nhằm giúp quý khách hàng nắm rõ Luật quan trọng này. “Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội : Luật

Luật xử lý vi phạm hành chính

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật xử lý vi phạm hành chính

“Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUỐC HỘI ______ Luật số: 15/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

“Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội : Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp QUỐC HỘI _________________ Luật số: 14/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

Luật an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Văn bản luật
Luật an toàn thực phẩm

Để giải đáp những thắc mắc của cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm về những quy định, điều luật trong lĩnh vực quan trong này. Chúng tôi xin trích Luật an toàn thực phẩm để quý khách tham khảo “Luật số 55/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT