Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Luật NTV xin hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp tại TPHCM tới quý doanh nghiệp như sau: Giải thể doanh nghiệp cơ bản cần làm 3 bước với 3 cơ quan Nhà nước.

Giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Làm hồ sơ giải thể/ khóa mã số thuế gửi lên Chi cục thuế nơi công ty mình đặt trụ sở chính: quyết toán, đóng tất cả các khoản nợ, hợp đồng chưa thanh lý, lương nhân viên, Bảo hiểm xã hội, nợ thuế…
Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể vào Sở kế hoạch đầu tư TPHCM. Hồ sơ bao gồm:

 1. Hồ sơ giải thể Doanh nghiệp tư nhân

  – Quyết định giải thể doanh nghiệp do Chủ doanh nghiệp ký tên (mẫu quy định);
  – Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. (mẫu quy định)
  – Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu quy định) (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).
  – Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
  – Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (mẫu quy định);
  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 2. Hồ sơ giải thể Công ty TNHH một thành viên

  – Quyết định giải thể công ty do Chủ sở hữu ký tên (mẫu quy định);
  – Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. (mẫu quy định)
  – Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu quy định) (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).
  – Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
  – Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (mẫu quy định);
  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 3. Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên

  – Quyết định giải thể doanh nghiệp do đại diện pháp luật ký tên (mẫu tham khảo);
  – Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. (mẫu tham khảo)
  – Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu tham khảo) (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).
  – Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
  – Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (mẫu quy định);
  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 4. Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

  – Quyết định giải thể công ty do đại diện pháp luật ký tên (mẫu tham khảo);
  – Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. (mẫu tham khảo)
  – Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu tham khảo)(Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).
  – Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
  – Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (mẫu quy định);
  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  – Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

Luật NTV cam kết tư vấn miễn phí, tậm tâm mọi thắc mắc về thủ tục, quy trình giải thể doanh nghiệp cho khách hàng tại TPHCM. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí.

NIỀM TIN VIỆT

Trọn chữ tín – Vẹn niềm tin

Bài viết liên quan